Nha khoa Quốc tế Việt Pháp đạt Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt